Prečo nechať preveriť elektrické spotrebiče

Skryté vnútorné závady

V niektorých spotrebičoch sa môže prejaviť skrytá závada, spôsobená už pri výrobe, alebo vzniknutá transportom výrobku na trh – do skladových či predajných priestorov. V dôsledku nárazu a otrasu môžu byť uvoľnené niektoré kontakty a môže dôjsť k poškodeniu vinutia cievok elektromotora alebo k narušeniu funkcie vykurovacieho telesa. Podobných závad na elektrických strojoch, prístrojoch, náradí a spotrebičoch je celý rad a odhalí ich až merací prístroj revízneho technika revízie elektrických spotrebičov. Ich hlavné nebezpečenstvo spočíva v tom, že ide o závady skryté, obyčajným zrakom ťažko odhaliteľné.

predlžovacia šnúra

Prívodné šnúry

Toto je veľmi častá bolístka všetkých elektrických spotrebičov v domácnostiach aj vo firmách, ale aj na iných miestach, ako sú ubytovacie zariadenia, športoviská alebo obchodné centrá. Uvedomte si, že prívodná šnúra je vlastne predĺženie elektrického rozvodu, ktorý v priestoroch býva obvykle ukrytý pod omietkou alebo v lištách, čím je chránený pred poškodením a kontaktom s ľudskou rukou, zatiaľ čo šnúry prívodnej i predlžovacej chráni iba izolácia vodičov. A tá je veľmi mäkká a dá sa ľahko narušiť nožom, nožnicami, ťažkým predmetom a pod. Šnúry môžu byť zovreté pod nábytkom, pod dverami, priškripnuté v okennom ráme, alebo dokonca prepálené od kuchynského sporáka alebo rúry. Vizuálnu kontrolu prívodných šnúr môžete vykonať aj vy sami, avšak elektrikár závadu preverí a potvrdí.

revízia elektro

Prirodzené opotrebenie

V dôsledku opotrebovania v priebehu využívania spotrebičov tiež môže dôjsť k niektorým závadám, ktoré by mohli spôsobiť vážny úraz alebo požiar. Nezabúdajme, že ľudia so spotrebičmi často nezachádza práve v rukavičkách, veľmi namáhané je najmä elektrické náradie, ako sú vŕtačky, píly, kosačky na trávu, plotové nožnice, uhlové brúsky a skrutkovače, a z domácich spotrebičov najmä automatické práčky, mixéry, kávovary hriankovače.