Podpora pre matky a budúce mamičky

Každá jedna žena sa ocitne v pozícii matky. Na čo máju nárok? Ako je na tom materská ekonomika? Materská dovolenka je obdobie, počas ktorého matka (alebo otec) poberá dávku nemocenského poistenia poskytovanú štátom v prípade tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Táto dovolenka umožňuje rodičom zostať doma a venovať sa starostlivosti o novorodenca, pričom zabezpečuje finančnú náhradu. Ženy majú nárok na určitý počet týždňov materskej dovolenky pred a po pôrode. Počas tohto obdobia majú matky právo na finančnú náhradu, ktorá môže byť hradená zo sociálneho poistenia alebo zamestnávateľom. Okrem matiek môžu materskú dávku poberať aj muži pri starostlivosti o dieťa do troch rokov, čo zvyšuje flexibilitu a rovnosť medzi rodičmi. 

materska

Na materskú dávku máte nárok v súvislosti s tehotenstvom a starostlivosťou o bábätko, ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa od 1. januára 2024 započítava aj doba štúdia na strednej alebo vysokej škole. Tehotenské môžete poberať, ak ste tehotná a v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu ste boli nemocensky poistená najmenej 270 dní. Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu a jeho vyplácanie zastrešuje Sociálna poisťovňa. 

materska

Pokiaľ sa študentka stane mamou má nárok na tehotenské štipendium. Priznáva sa od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a jeho výška je 200 Eur mesačne. Rozhoduje o ňom rektor alebo riaditeľ školy. Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazovou dávkou vo výške 829,86 € pri dieťati narodenom z 1. až 4. pôrodu a 151,37 € pri dieťati z 5. a ďalšieho pôrodu. V prípade súčasného narodenia viacerých detí sa suma zvýši o 75,69 € na každé ďalšie dieťa. Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičovský príspevok môžete poberať, ak sa staráte o dieťa do troch rokov veku (šesť rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu) a nepoberáte materské. Výška príspevku je 345,20 Eur mesačne, prípadne 473,30 Eur mesačne, ak ste predtým poberali materské. Poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.