Zrušenie spoločnosti

V niektorých prípadoch je zrušenie spoločnosti z určitých konkrétnych dôvodov na mieste. Možno je to práve váš prípad, ktorý je sprevádzaný rozhodnutím o ukončení podnikateľskej činnosti. Zrušenie spoločnosti je možné bez likvidácie, ak ide o dobrovoľné zrušenie zo strany spoločnosti. Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie ide o prevod základného imania.

Obchodný podiel predstavuje určité práva spoločníka na rozhodovaní o fungovaní spoločnosti. Obchodný podiel sa vypočíta ako podiel vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je uskutočniteľné tromi spôsobmi. Ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti. Pre uskutočnenie daného procesu je potrebný súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti a rozhodnutie súdu o vykonaní samotného zrušenia spoločnosti. Spoločnosť môže mať jedného alebo maximálne až päťdesiatich spoločníkov. Po vyjadrení ich písomného súhlasu je možné pristúpiť k samotnému zrušeniu spoločnosti bez likvidácie.

zastavenie podnikania

Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie prechádza základné imanie na nástupnícku, prípadne nástupnícke spoločnosti. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciu je potrebný určitý majetok spoločnosti na vyrovnanie všetkých dlhov. Pri zrušení spoločnosti bez likvidácie sa vyžaduje, aby daná spoločnosť nedisponovala žiadnym majetkom a nemala žiadne dlhy. O vstúpení do likvidácie sa rozhodne na valnom zhromaždení, ak to nie je ustanovené inak. Dôležitým krokom je vymenovanie likvidátora, ktorý bude na celý proces dohliadať. Zásadné náležitosti, kde patrí aj vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisujú do záznamov v obchodnom registri.

zatvorenie biznisu

Zrušenie sro bez likvidácie je časovo neobmedzený proces, na realizáciu ktorého je potrebné vyplniť niekoľko zásadných a požadovaných formulárov a dokumentov. V prípade, že si s tým neviete celkom poradiť, môžete nás kontaktovať s vašimi konkrétnymi dotazmi. Sme tu pre vás a pre vaše otázky. Informácie o vstupe spoločnosti do likvidácie je potrebné podať na príslušných úradoch, kde patrí aj Zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa.