Zaplaťte si za novozaloženú spoločnosť a podnikajte takmer okamžite

Na predaj je dnes takmer všetko, dokonca si môžete zaobstarať aj spoločnosť s ručením obmedzeným na mieru, novú alebo s históriou, s nutnosťou platiť DPH alebo bez nej, je to len na požiadavkách vás ako klienta, čo si pod pojmom vlastný biznis predstavujete. Aj oblasť činnosti je iba na vašom rozhodnutí.

Spravovať firmu môžete hneď po podpise zmluvy

Zakladateľské spoločnosti sa venujú iba zakladaniu firiem, ktoré sú následne určené na predaj klientom, ponuka je široká, zastúpené sú rozličné oblasti, firma môže byť úplne nová alebo môže mať svoju históriu, takisto si môžete vybrať či chcete byť platcami DPH alebo nie, to sú atribúty, ktoré si pri výbere vlastného biznisu musíte rozmyslieť predaj sro cena 41business.com a podľa toho z ponuky vyberať a nazývajú sa ready made spoločnosti. Ak ste rozhodnutí, tak vám nič nebráni v tom, aby ste v priebehu krátkeho času mohli svoj vlastný biznis aj začať realizovať.

Kúpa spoločnosti a jej sfunkčnenie je otázkou zopár podpisov, pretože všetkými potrebnými dokumentmi už spoločnosť disponuje.

Za firmu zaplatíte stanovenú sumu, v ktorej už je zahrnuté:

-vypracovanie úplného znenia spoločenskej listiny

-akúkoľvek zmenu na poste konateľa, spoločníka, názvu firmy či jej sídla

-uberanie alebo pridávanie predmetov podnikania

-súdne poplatky

-vypracovanú zmluvu o prevode obchodného podielu

-súčasťou je aj súhlas vlastníka predmetnej nehnuteľnosti, na ktorej by firma mala mať svoje sídlo

Premyslite si, v čom začnete podnikať

Celý proces predaja a kúpy ready made spoločnosti sa dá urobiť aj online. Slovenskí začínajúci podnikatelia sa najčastejšie ohliadajú po s.r.o., ktoré patria k najpopulárnejším typom biznisu u nás, a to má svoje opodstatnenie v tom, že takáto rýchla kúpa má svoje výhody:

-ready made spoločnosti majú svoje IČO a DIČ

-základné imanie týchto firiem je v plnom rozsahu splatené

-okamžite je možné ich previesť

-nulové záväzky firmy sú zmluvne garantované

-spoľahlivosť pri vypracovaní dokumentov, ktoré sú pripravované advokátmi