Meditácia a mýty o nej

Čo všetko podľa vás obnáša slovo meditácia?

Počujete ho často?

S meditáciou Meditaciaajoga sa spája niekoľko mýtov, ktoré prežívajú v spoločnosti a znemožňujú chápať jej pravú podstatu. Je to aj preto, že sa tento termín trochu sprofanoval a rozšíril masovo na verejnosť, a preto sa niektoré informácie zle interpretovali. Jedným z nich je, že meditáciu presadzujú spirituálne založení ľudia, ale nie je celkom pravda, že musí byť nutne spojená s konkrétnym náboženským konceptom – jej skvelé účinky pocítite bez ohľadu na vyznávanie akéhokoľvek náboženstva, Meditácia môže byť aj súčasťou ozdravného programu vo firmách v rámci prevencie pred chronickým stresom, civilizačnými ochoreniami a ochrany psychického zdravia. Veľakrát sa meditácia spája so zdravým životným štýlom, treba však povedať, že je to skôr tendencia ako pravidlo, ktoré musíte dodržiavať.

meditácia

Ďalší rozšírený mýtus je väzba meditácie na prostredie, ktoré by malo byť osamotené, v prírode, má sa to odohrávať mimo civilizačného ruchu. Skúsenosti hovoria o tom, že kvalita meditácie nie je podmienená miestom, skôr tým, ako kvalitne sa sústredíte, a to sa môžete aj z prostredia domova. Hovorí sa tiež o časovej náročnosti meditácie, no priaznivé účinky sa spustia len po 10.-minútovom cvičení.

meditácia

Nepresné je aj označovať meditáciu za príliš nákladnú, pretože je to posolstvo od učiteľa k žiakovi, nie je nutné sa podceňovať. Aké ďalšie mýty o meditácii poznáte? Veríme, že je vám táto téma po našom článku bližšia a jasnejšia. Jedna z výhrad je aj o tom, že meditácia sa spája s východnou a južnou Áziou, ale toto prastaré učenie múdrosti sa učí a zdieľa všade. Dopyt po meditácii sa zvýšil hlavne v Severnej Amerike, USA, EU. Učenie je natoľko univerzálne, že sa môže stať blízkym pre všetkých. O technikách meditácie vám radi povieme na našom portáli.